Style Fishingin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Style Fishing, info@stylefishing.fi, puh. +358 45 869 6796.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sini Lindberg, sini.lindberg@stylefishing.fi, puh. +358 45 869 6796.

3. Rekisterin nimi

Style Fishingin asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on ylläpitää tietoja asiakastapahtumista ja tilauksista. Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asiakastapahtumaan ja tilaukseen liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta saadut tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään huolellisesti tietojärjestelmässä eikä niihin ole pääsyä muilla tahoilla.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa omat tietonsa. Pyyntö lähetetään kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle sini.lindberg@stylefishing.fi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus pyytää tietojensa korjaamista.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.